Field Upgrade ในเกม Call of Duty: Black Ops Cold War

by editor news
0 comment

Call of Duty: Black Ops Cold War เรามาต่อเนื่องกันกับการใช้ Field Upgrade ควรใช้อันไหนดีเราจะมาดูรายละเอียดและหน้าที่การใช้งานต่างๆกันว่ามีอะไรกันบ้าง

Field Upgrade

1.Proximity Mine

Field Upgrade

กับดักทุ่นระเบิดจะทำงานก็ต่อเมื่อมีศัตรูเดินผ่านก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ระเบิด

สามารถหลบหรือหลีกเลี่ยงได้โดยการหลอบคลานหรือทำลายด้วยการยิงทิ้งก็ที่จะเข้าใกล้

2.Field Mic

Field Upgrade

อุปกรณ์สนามที่สามารถตรวจจับศัตรูได้ในบริเวณที่ได้วางติดตั้ง Field Mic เอาไว้ โดยตำแหน่งของศัตรูจะขึ้นแจ้งตรง Minimap ของเรา

3.Trophy System

Field Upgrade

เป็นอุปกรณ์สนามที่สามารถทำลายอุปกรณ์ของศัตรูที่ขว้างและขีปนาวุธในระยะ 10 เมตร ( ยกตัวอย่าง เช่น Stun Grenade, Semtex และ  Launchers เป็นต้น ) 

4.Assault Pack

Field Upgrade

สามารถเพิ่มจำนวนกระสุนแม็กสำรองมากขึ้น และ ถ้าเราเก็บกระสุนจาก Assault Pack แล้วสามารถสังหารศัตรูได้จะได้รับคะแนนเพิ่มมาด้วย

5.SAM Turret

Field Upgrade

ยิงขีปนาวุธหรือมิสไซล์ใส่ Killstreak บนอากาศของศัตรู ( ยกตัวอย่าง เช่น Counter Spy Plane, Attack Helicopter, Chopper Gunner เป็นต้น )

6.Jammer

Field Upgrade

อุปกรณ์สนามที่ทำให้การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูหยุดชะงักลงและศัตรูไม่สามารถมอง Mininmap ได้ และ ก็ไม่สามาถใช้ Field Upgrade ต่างๆในบริเวณนั้นๆ ที่มี Jammer วางติดตั้งเอาไว้อยู่

7.Gas Mine

Field Upgrade

กับดักก๊าสที่ศัตรูเดินหรือเข้าใกล้ก็จะทำงานทันทีสร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูสับสน

ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก gamewith

ข้อมูลข่าวสาร Esport มากมาย ติดตามได้เลยที่ Esportsdebut

You may also like

%d bloggers like this: