มหาลัยรังสิตจัดแข่ง RoV ชิงทุนป.ตรี รวม 2 ล้านบาท

by Esports News
0 comment

“มหาลัยรังสิตจัดแข่ง RoV ชิงทุนป.ตรี รวม 2 ล้านบาท”

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นอนาคต” ชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยทำการจับมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการแข่งขัน Esport และพัฒนาหลักสูตรฯ

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 64 ทีม 
  • จับฉลากแบ่งสายแข่งขันแบบออนไลน์ ให้เหลือ 32 ทีม 
  • แข่งรอบไฟนอลวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 

รางวัล

  • ทีมชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งการจัดการแข่งขันในรอบไฟนอลได้รับความร่วมมือจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มาให้การดูแลนักกีฬาที่นั่งแข่งขันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ

การแข่งขันกีฬา Esport ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้าน Esport อย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม เรียนรู้วิธีการหาเงินจากการเล่นเกมซึ่งจะมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและอนาคต 

เริ่มตั้งแต่ปี 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย โดยเน้นให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาเกมป้อนตลาดเกมไปแล้วกว่า 12 รุ่น โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกระทั่งครอบคลุมเกี่ยวกับ Esport และในปีการศึกษา 2563 จึงพัฒนาหลักสูตรเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและ Esport เพื่อตอบโจทย์วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและ Esport ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Esport ไทยและ Esport โลก

You may also like

%d bloggers like this: